Inhimillinen kontrolli

Ross Rohde: Human Control

Keskustelen aika usein simple church -seurakunnasta sellaisten kanssa, joille asia on uusi. Koska simple church -seurakunta on niin erilainen kuin se mitä useimmat ennestään tuntevat, on melko yleistä kohdata määrätynlaisia reaktioita – useimmiten kielteisiä.

Kaikkein yleisin niistä koskee tarvetta jonkinlaisen inhimillisen kontrollin pitämiseen. Kuinka voisi olla seurakunta, jossa ei ole virkaan asetettuja johtajia? Kuinka voidaan ylläpitää järjestystä? Kuinka voidaan estää harhaoppien esiintyminen? Jos yritämme sellaista järjestelmää, seuraa kaaos.

Nämä reaktiot johtuvat perustavaa laatua olevasta olettamuksesta, jonka uskon olevan väärä. Nämä reaktiot perustuvat myös hyvin syvältä nousevaan väärinkäsitykseen, mitä raamatullinen kristinusko pohjimmiltaan on ja kuinka se toimii. Haluan selittää tarkemmin.

Jotta voisimme ymmärtää, kuinka kristillisen uskon on määrä toimia ilman inhimillistä kontrollia, meidän täytyy ymmärtää kaksi perustavaa laatua olevaa totuutta. Ensimmäinen niistä on tämä: Jeesus on Herra. Tämä on kristillisen uskon perustavaa laatua oleva oppi. Sen ei koskaan ollut tarkoitus jäädä vain lausumaksi jostakin tosiasiasta, josta voimme olla yhtä mieltä. Sen on tarkoitus tulla eletyksi todeksi kaikessa, mitä teemme. Toisin sanoen: uskotko, että Jeesus on Herra? Hyvä, näytä se minulle tekojesi kautta! Tässä on kyseessä sama asia, jota Jaakob yritti selvittää, kun hän puhui ”shemasta” eli perustavaa laatua olevasta juutalaisen uskon opista, että Jumala on yksi. Ehkä joku nyt sanoo: ”Sinulla on usko, minulla teot.” Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Jaak.2:18-19.

”Jeesus on Herra” on kristinuskon ”shema”-lausunto. Se on sellainen perusperiaate, josta kaikki muu voidaan johtaa. Joten toistakaamme, mitä Jaakob sanoo, käyttäen kristillistä ”shemaa”: Sinä uskot, että Jeesus on Herra. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. On hyvin selvää, että ”Jeesus on Herra” ei voi olla pelkkä opinkohta, jonka kanssa olemme samaa mieltä. Meidän tulee elää se todeksi kaikessa, mitä teemme.

Toinen perusperiaate, joka meidän tulee ymmärtää, on Uusi liitto. ”Jeesus on Herra” edustaa meille shemaa. Uusi liitto taas on ainoa kristillinen liittosopimus Jumalan kanssa. Samoin kuin Vanhan liiton laki oli olemassa juutalaisia varten, samoin Uusi liitto on kristittyjä varten.

Jumala etsii suhdetta ihmisiin liittojen kautta. Nykyajan länsimaiselle kristitylle yksi tapa ymmärtää tämä on ajatella, että uusi liitto on meidän käyttöjärjestelmämme. Samoin kuin tietokone tarvitsee käyttöjärjestelmän toimiakseen, myös kristinusko ja jokainen yksittäinen kristitty toimii jumalasuhteessaan uuden liiton periaatteiden mukaan.

Uuteen liittoon viitataan Uudessa testamentissa usein ja Jeesus sanoi: Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Luuk.22:20. Se on taustalla aina (kuten käyttöjärjestelmä) melkein kaikissa lausumissa ja toimissa. Mutta tarkkaan ottaen se tuodaan esiin Raamatussa kahdesti: ensi kerran Vanhassa testamentissa, jolloin se on ihana tulevaisuuden näky (Jer.31:31-34) ja toisen kerran Uudessa testamentissa (Hepr.8:8-12). Heprealaiskirje siteeraa tässä tarkasti Vanhaa testamenttia.

Avainjae on Hepr.8:10 (Jer.31:33): Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Se, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, ei ole enää mikään ulkoinen kirjoitettu ohjeisto, jota yritämme kovasti noudattaa (laki). Me teemme, mitä Jumala haluaa, koska hän viestii kanssamme suoraan sydämemme ja mielemme kautta. Kuten Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi: Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Hepr.10:7. Uusi liitto on paljon parempi kuin vanha, koska se on ylhäältä tulevaa ohjausta, joka kohdistuu suoraan sydämeemme ja mieleemme saaden voimansa itseltään Pyhältä Hengeltä. Siinäpä tulee esiin uuden liiton ylivertaisuus!

Mitä kaikella tällä siis on tekemistä inhimillisen kontrollin kanssa? Jos ”Jeesus on Herra” ja sen tulee heijastua kaikista meidän toimistamme, hänen tehtävänsä on silloin johtaa meitä sekä yksilöllisesti että yhteisönä. Hän on Herra. Mutta miten se tapahtuu ilman ihmisen kontrollia? Voimme toteuttaa sitä, kun elämme ja toimimme uuden liiton mukaisesti. Se on meidän käyttöjärjestelmämme. Hän pystyy kertomaan meille tarkasti, mitä hän haluaa meidän tekevän, viestien suoraan sydämeemme ja mieleemme Pyhän Hengen kautta. Hän puhuu yksilöiden ajatuksiin ja sydämiin ja hän johtaa ryhmiä.

Heti kun ymmärrämme, että ”Jeesus on Herra” merkitsee uutta elämäntapaa, joka vaikuttaa jokaiseen yksittäiseen asiaan kaikissa toimissamme, ja että sellainen asia on mahdollinen, koska meillä on uuden liiton käyttöjärjestelmä, voimme lopultakin ymmärtää, kuinka seurakunta voi toimia ilman inhimillistä johtajistoa. Sen sijasta Jeesus johtaa meitä yksilöinä puhuen asioista suoraan sydämellemme ja sisimpäämme ja yhteisöinä hän ohjaa kuin kapellimestari erilaisia armoituksiamme ja johtaa ihmisryhmiä. Tämä on riemullinen ja yliluonnollisen voimallinen asia. Ja se on hyvin ylivertainen tapa johtaa verrattuna siihen, että ihmiset johtaisivat ihmisiä ”tekemään oikein”. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Hepr.10:7 KR38. 

  • Miksi luulet, että jotkut reagoivat niin voimakkaasti, kun puhutaan siitä, että ei tarvita ihmisjohtajia?
  • Mitä luulet, että Jaakob sanoisi uskoville, jotka pitävät lausumaa ”Jeesus on Herra” vain opillisena toteamuksena, jos heidän tekonsa heijastavat vain ihmisten päätöksiä ja inhimillistä kontrollia?
  • Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että kristillinen liitto Jumalan kanssa, Uusi liitto, on eräänlainen käyttöjärjestelmä?
  • Toteutuuko se uuden liiton periaate, että Jumala puhuu suoraan sinun sydämeesi ja mieleesi, siinä tavassa, jolla yksilöllisesti ja yhteisöllisesti toteutat uskonelämääsi?

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.

Advertisement
Kategoria(t): Ross Rohde | Kommentit pois päältä artikkelissa Inhimillinen kontrolli

Kristuksen tuntemisen täyteyteen, osa2

Francis Frangipane: Pursuing the Stature of Christ

Nykyisessä seurakunnassa on oppeja, jotka ovat kasvaneet tärkeämmiksi kuin niiden osuus Jumalan sanasta edellyttää, ja siksi niillä on taipumus hämärtää meidän näkyämme Kristuksen kaltaisuudesta. Joistakin oppikäsityksistä  – kuten maallisen vaurastumiseen liittyvistä opetuksista tai ylösoton ajoituksesta – on voinut tulla tasapainoamme horjuttavia ohjenuoria, jotka helposti vievät meidät harhaan siitä totuudesta, joka löytyy lopultakin vain Jeesuksesta.

Jotkin seurakunnat korostavat liikaa oppia, joka koskee kielillä puhumista. Uskon vahvasti, että kaikki armolahjat ovat tätä päivää varten, mutta myös armolahjoista voi tulla monille opintuulia. Emme siis puhu mistään väärästä opetuksesta, vaan oikeista uskonkäsityksistä, joista vain on kehittynyt todellisen evankeliumin pilakuvia. Oikea ja tasapainoinen opillinen ymmärrys on perustavaa laatua oleva tekijä meidän hengelliselle hyvinvoinnillemme. Mutta jos jokin erityinen opinkohta syö meidän koko energiavarastomme niin että emme enää yritä päästä Kristuksen luonteen ja voiman omistamiseen, olemme luultavasti joutuneet harhaan.

Paavali myös totesi, että pyrkimyksemme tulla Kristuksen kaltaisiksi estää meitä joutumasta tuuliajolle ”kaikenlaisten opin tuulten heiteltäväksi” (Ef.4:14). Tällainen ”opin tuuli” on hengellinen virtaus, joka voi pyyhkiä yli seurakunnan tai kaupungin. Se on hengellinen ”hyökyaalto”, joka voi puhdistaa ja parantaa. Oikeanlainen hengellinen aalto voi vapauttaa suurenmoista iloa ja tuoda parantumista sellaisille elämämme alueille, joita Jumala ei ole ennen päässyt koskettamaan. Mutta jos olemme aina erilaisten virtausten perään, meidän on hyvä tietää: vuorovesi, joka tuo suurenmoisia voimavaikutuksia ja siunauksia, myös vetäytyy aina pois. Kun aalto on mennyt menojaan, se ei tarkoita, että Jumala olisi hylännyt meidät tai että hänen ikuiset suunnitelmansa olisivat muuttuneet.

Aito Jumalan Hengen liikehdintä, tulee se sitten tuoreena opillisen ymmärryksen lisääntymisenä tai ainutlaatuisina hengen voimavaikutuksina, on Jumalan antamaa, jotta me saisimme voimaa kasvaa enemmän Kristuksen kaltaisiksi ihmisiksi. Tosiasia kuitenkin on, olemme sitten valmistavassa ajassa tai keskellä Jumalan läsnäolon kirkkautta, ristin kantamisen keskellä tai liitelemässä ylösnousemusvoiman nosteessa, meidän tulisi kaikella innolla keskittyä päämääräämme Kristuksen kaltaisiksi tulemisesta.

Jos sinua hämmentää se, mitä seurakunnan keskellä on nyt menossa yleisesti ottaen tai jopa sinun itsesi kohdalla henkilökohtaisesti, muista: Jumala ei halua, että olet kaikenlaisten virtausten vietävänä tai opintuulien heiteltävänä. Keskeistä ei ole se, noudatammeko jotakin oppia tai jäämmekö jonkin virtauksen vietäväksi. Olennainen kysymys on se, pääsemmekö kasvamaan Kristuksen täyteyden täyden iän määrään.

Francis Frangipane

Copyright © 2014 Francis Frangipane. Tämä artikkeli on suomennettu Francis Frangipanen saarnakokoelmasta Francis Frangipane Messages.

Kategoria(t): Francis Frangipane | Kommentit pois päältä artikkelissa Kristuksen tuntemisen täyteyteen, osa2

Pyhä Henki antaa voiman olla Kristuksen todistaja, osa1

Matt Mitchell: The Holy Spirit Empowers Us to Be Witnesses for Christ

20.huhtikuuta 2008
Ap.t.1:1-11

Opiskelemme siis edelleen Pyhän Hengen toimenkuvaa. Olemme viime aikoina oppineet, kuka Pyhä Henki on, mitä hän tekee meissä ja meidän kauttamme. Lue loppuun

Kategoria(t): Matthew Mitchell | Kommentit pois päältä artikkelissa Pyhä Henki antaa voiman olla Kristuksen todistaja, osa1

Jumalan sana tekee terveeksi

Rick Warren: Following God’s Laws Restores Your Health

Milloinkaan en unohda sinun säädöksiäsi, ne antavat minulle elämän. (engl. ”elämänilon ja terveyden”). Ps.119:93.

Jumalan sana sisältää käskyjä, joiden tarkoitus on suojella sinua ja varjella sinun elämäsi. Jos Jumala kehottaa tekemään jotakin, sinun on tarkoitus tehdä niin, ja jos Jumala kieltää jotakin, sinun ei silloin pidä tehdä sellaista. Joten miksi sinun kannattaa seurata Jumalan sanan ohjeita? Miksi sinun kannattaa ottaa Raamattu elämänohjeena?

Raamattu on luotettava, sillä se ei muutu. Muoti muuttuu, mielipiteet vaihtuvat – jopa tieteen totuudet muuttuvat. Kun tieteellinen opus menee painoon, se on yleensä vanhentunut! Joitakin viikkoja sitten heitin pois paksun pinon tietokoneen käsikirjoja, koska ne olivat täysin arvottomia ja käyttöön soveltumattomia – kirjoja vääristä käyttöjärjestelmistä ja vääristä ohjelmista. Kaikki muuttuu, mutta Jumalan sana ei muutu, sillä totuus pysyy samana.

Eräässä haastattelussa Alan Shepherd’ilta, ensimmäiseltä amerikkalaiselta astronautilta, kysyttiin ”Mihin sinä luotat?” Hän vastasi: ”Että Jumalan lait ovat muuttumattomia.” Se oli aika hyvä vastaus! Mitäpä siitä tulisi, jos painovoima toimisi vain joka toinen päivä?

Jumalan lait ovat muuttumattomia. Ne eivät vaihtele. Jos sinä haluat tulla jälleen terveeksi tunne-elämältäsi, ihmissuhteiltasi, fyysisesti tai millä tavalla tahansa, sinun tulee luovuttaa elämäsi johtajuus Jeesukselle Kristukselle ja sinun tulee tehdä Jumalan sanasta elämäsi auktoriteetti.

Sinun pitää myös tehdä samoja sitoumuksia kuin Daavid: Olen taivuttanut mieleni täyttämään käskysi, aina ja tinkimättä. Ps.119:112. Milloinkaan en unohda sinun säädöksiäsi, ne antavat minulle elämän. Ps.119:93 KR33. Oletko sinä sitoutunut noudattamaan Jumalan lakeja aina ja kaikissa tilanteissa? Jumala lupaa palauttaa sinun elämänilosi ja terveytesi, jos teet mitä hän käskee ja tuot esiin todellista nöyryyttä, minne menetkin Jumalasi kanssa.

Mieti näitä:

  • Mitkä osat Raamatusta ovat sinulle vaikeimpia noudattaa ja toteuttaa?
  • Millä tavalla olet kokenut Jumalan antavan sinulle elämäniloa, kun olet ollut kuuliainen?

Rick Warren

Copyright © Rick Warren 2014. Julkaistu luvalla. Alkuperäisen artikkelin lähteenä käytetty verkkosivustoa: Daily Hope with Rick Warren.

Kategoria(t): Rick Warren | Kommentit pois päältä artikkelissa Jumalan sana tekee terveeksi

Kaksi kuuliaisuustarinaa

Ross Rohde: Two Listening Stories

Lois kertoo:
Olimme menossa El Pasosta kotiseurakuntakonferenssiin Dallasiin. Kun se oli ohi, me vietimme iltaa kämppäkaverin kanssa. Hän oli yksinhuoltajaäiti ja ollut jonkin aikaa työtön. Hänen tilanteensa oli toivoton. Kun vietimme aikaa yhdessä, kysyin Herralta, pitäisikö minun antaa hänelle rahaa. Herra sanoi ”kyllä” ja minä kysyin ”paljonko?” Hän sanoi ”700 dollaria”.

Aika mielenkiintoista sinänsä, mutta koska en ollut antanut Jumalalle viime kuukausina oikein mitään, suurin osa siitä oli jo valmiiksi sivuun pantuna. Otin puuttuvan osan summasta säästöistäni ja laitoin rahat kuoreen. Ennen kuin lähdimme eri teille, annoin hänelle rahat.

Ylenpalttisten halausten ja ilonpurkausten jälkeen, hän kysäisi, voisiko hän laskea rahat. Sitten hän katosi huoneeseensa. Hän tuli ulos itkien. Hän tarvitsi parin päivän sisällä 600$ tai muuten hänet häädettäisiin asunnostaan. Oli vähän koomista, kun lähdettyämme hän etsi meidät käsiimme ja halusi antaa 100$ meille takaisin. ”Laskin väärin”, hän sanoi, ”voitte saada nämä 100$ takaisin!” Sanoin hänelle naurussa suin: ”Minä ajattelin maksaa sinun ruokaostoksesi myös! Mene hakemaan jotain syötävää!”

Minusta on hienoa, kuinka Jumala huolehtii ruumiinsa jäsenten tarpeista. Tiedän, ettei Jumala halunnut jättää häntä asunnottomaksi, mutta sain etuoikeuden olla osa hänen huolehtivaa suunnitelmaansa. Sain siunauksen itse, kun sain olla mukana aikaansaamassa hänen siunaustaan!

Tim kertoo:
Otin 10-vuotiaan poikani kanssa mukaamme koripallon ja menimme kadun toisella puolella olevalle kentälle heittelemään muutamia koreja. Kun tulimme pelikentälle, näimme pyörätuolissa istuvan mustan miehen, jolla oli koripallo sylissään. Kun pääsimme lähemmäksi, totesin, että kaveri oli CP-vammainen, joka tuskin pystyi liikuttamaan käsiään. Hän tervehti meitä leveällä hymyllä ja kuola suusta valuen hän pyysi meitä pelaamaan kanssaan.

Olin hieman sisimmässäni tyytymätön, koska olin tullut kentälle pelaamaan ihan oikeaa koripalloa poikani kanssa. Kun olimme vaihtaneet pari sanaa, huomasin, että hänen kaulassaan roikkuvassa avainketjussa oli kirjaimet WWJD. Kysyin häneltä, tiesikö hän, mitä nuo kirjaimet tarkoittivat. Vähän vaikeasti tulkittavalla puheellaan hän sai sanotuksi: What Would Jesus Do (mitä Jeesus tekisi). Kysyin häneltä: Tunnetko Jeesuksen? Hänen kasvonsa loistivat, kun hän sanoi: ”Pystyn mihin vain Kristuksen avulla, joka minua vahvistaa” (vrt.Fil.4:13). Olin ällikällä lyöty. Pääsin saman tien yli tyytymättömyydestäni. Tajusin, että viestintuoja oli tällä kertaa niin erikoinen, että hänen täytyi olla Jumalan lähettämä.

Sain tietää, että hänen nimensä oli Malcolm. Kysyin häneltä, missä seurakunnassa hänellä oli tapana käydä. Hän virnisti ja sanoi, että hän kävi eräässä paikassa San Josessa, mutta siellä ei hänestä tykätty. Kun hän kysyy heiltä jotakin, he näyttävät vaivautuneilta. Itsekseni ajattelin, että tiedän hyvin, mitä tarkoitat. Pohdiskelin mielessäni, pitäisikö minun kertoa siitä pienpiiristä, joka kokoontui kodissani kadun toisella puolella. Ajattelin voivamme tavoittaa koko naapuruston, mutta hänen kanssaan se ei ehkä onnistuisi. Se oli tietysti ajatus, joka syntyi lihallisen luontoni innoittamana. Kuulin Jumalan sanovan: ”Kutsu hänet kotiisi, senkin hölmö. Se voi johtaa siunauksiin, joista sinulla ei ole aavistustakaan”. Henki vei voiton tässä taistelussa ja kutsuin hänet mukaan tähän pienpiiriin, johon jokaista kynnelle kykenevää kutsutaan mukaan ja osallistumaan kysymyksineen, sillä Raamattu neuvoo meitä tekemään juuri niin. Hän lupasi tulla. Sanoin, että tekisin häntä varten rampin, jotta hän pääsee sisään.

Seuraavien neljän vuoden ajan Malcolm osallistui piiriimme ja meille syntyi ainutlaatuinen yhteys, jollaista en ole ennen kokenut. Siinä hän opetti minua ja minä opetin häntä. Jos minun pitäisi palauttaa mieleeni kaikki, mitä teimme yhdessä ja opimme toisiltamme, pitäisi kirjoittaa kirja. Tärkein asia, jonka opin, oli se, mitä tarkoittaa ”pestä toinen toisensa jalat”. Se on läksy, jota ei opita tai voida opettaa jossakin pyhäkössä, seminaarissa tai pyhäkoululuokassa. Se voidaan oppia vain sellaisessa elävässä tilanteessa, jossa Jeesus kohtaa meitä tekemällä jotakin odottamatonta, joka vaatii suurta nöyryyttä ja kärsivällisyyttä, ja me vastaamme siihen haasteeseen iloisen kuuliaisina. Niin, saimme tuhansia siunauksia, sekä minä että muut, mukaan lukien meidän poikamme, jotka näkivät isänsä opettavan heille esimerkin kautta, kuinka jalkoja pestään.

  • Mitä opit Lois’n ja Timin kertomuksista?
  • Jumalan ääni ei ole aina kuultava, missä muissa muodoissa se voi ilmetä?
  • Jumala puhui hyvin tarkasti Lois’lle ja kertoi tarkan summan, mitä hänen piti antaa. Viestiikö Jumala sinulle näin tarkasti? Mitä vaatisi, että saisimme tarkemman kuulon?
  • Jumala pyysi Timiltä jotakin, joka meni alkuun eri suuntaan hänen oman tahtonsa kanssa. Mistä tiedämme, milloin pitää reagoida loogisesti ja milloin toimia vastoin omaa aikomusta?

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.

Kategoria(t): Ross Rohde | Kommentit pois päältä artikkelissa Kaksi kuuliaisuustarinaa

Kristuksen tuntemisen täyteyteen, osa1

Francis Frangipane: Pursuing the Stature of Christ

Apostoli Paavali ilmaisee Jumalan ylivertaisen suunnitelman seurakuntaansa varten eräässä hyvin syvällisessä jakeessa. Hän sanoo, että meitä ei ole kutsuttu yhtään vähempään kuin siihen, että pääsemme Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden… Ef.4:13. Isän kunnianhimoinen suunnitelma on tuoda meidän kauttamme esiin kaikki se, mitä Kristus on – hänen ominaisuutensa ja voimansa. Hän ei ole sitä ottanut tavoitteekseen vain ikuisuutta varten, vaan toteutumaan jo keskellä meidän taisteluitamme ja kiusauksiamme, jossa meidän on määrä kasvaa kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Ef.4:15.

Kuinka olemmekaan kasanneet kaikenlaisia rajoituksia, ettemme voisi toteuttaa Jumalan kutsua! Kaikkivaltiaan tavoite ei meidän suhteemme rajoitu siihen, että me tulemme kilteiksi kristityiksi, vaan hän haluaa tehdä meistä Kristuksen kaltaisia, kirjaimellisesti hänen persoonansa osatekijöitä (1.Kor.12:12, 2.Piet.1:3, Hepr.3:14, Gal.2.20). Pyhän opin ja onton opin välillä on ero (engl.’hallowed/hollow’, suom.huom.). Meidän on syytä mitä pikimmin hylätä ne rajoitukset, joita hengellisesti tyhjät uskonnolliset perinteet asettavat: Jumala on kutsunut meidät osallistumaan Kristuksen täyteyteen! Hänen armonsa syvyys on lahjoittanut meille kyvyn kiivetä hänen pyhyytensä huipuille. Meille on annettu se mahdollisuus, että voimme Pyhän Hengen avulla vastuunalaisesti käyttää Kristuksen arvovaltaa!

Kun nyt olemme vastaanottaneet Kristuksen rakkauden kaikessa laajuudessaan, me olemme myös kutsutut tuomaan sen esiin sen kaikessa pelastavassa voimassaan. Niinpä kaiken, mitä nyt näemme Jeesuksessa, on Jumalan tarkoitus ilmaista meidän kauttamme. Tämän Kristuksen kaltaisuuteen pyrkimisen näky on tekijä, joka pitää meidät lujasti opillisen puhtauden tiellä. Heti kun olemme päässeet omistamaan näyn Kristuksen kaltaisuudesta, tapahtuu hämmästyttävä muutos: silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Ef.4:14.

Huomatkaamme myös: Paavali ei tarkemmin määrittele, ovatko ”opin tuulet” yksinkertaisesti jotakin väärää opetusta. Eihän opinkappaleen tarvitse olla väärä viedäkseen harhaan – jopa oikea ja tosi opin käsitys, jos sitä ylenmäärin liioitellaan, voi johtaa meidät sivuun siitä, mikä on todellista Kristuksen kaltaisuutta.

Juuri siinä, missä me kerskumme oikeasta opista ja hengellisestä armoituksestamme, monet meistä joutuvat harhaan. Eihän se, mikä meitä patistaa olemaan entistä enemmän uskonnollisesti aktiivisia, ole aina Jumalan johtamaa. Jos emme näe Kristuksen kaltaisuutta oman tulevaisuutemme keskeisenä asiana, silloin voi jokin opin tuuli hyvinkin olla meitä eteenpäin vievä asia. (jatkuu)

Francis Frangipane

Copyright © 2014 Francis Frangipane. Tämä artikkeli on suomennettu Francis Frangipanen saarnakokoelmasta Francis Frangipane Messages.

Kategoria(t): Francis Frangipane | Kommentit pois päältä artikkelissa Kristuksen tuntemisen täyteyteen, osa1

Yksi sinulta puuttuu

Art Katz: One Thing You Lack

”Muuan korkeassa asemassa oleva mies”, äveriäs, sivistynyt, jalosukuinen, Mooseksen lain noudattaja, ”hyvin rikas” mies kysyi Jeesukselta: ”Mitä minun pitää tehdä, hyvä opettaja, että perisin iankaikkisen elämän?” Luuk.18:18. Kysymyshän on kieltämättä tärkeä, ei ainoastaan siksi, että siinä puhutaan kuoleman jälkeisistä asioista ja meidän elämämme päämäärästä, vaan myös siitä ratkaisevan tärkeästä asiasta, miten elää lopun ajassa vahva ja voitollinen opetuslapsen elämä, joka on omistettu sekä ihmisten että Jumalan palvelemiseen.

Kysymyshän on siitä samasta elämästä, josta Jeesus puhui, kun hän sanoi: Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh.10:10. Se on se sanoinkuvaamattoman arvokas elämä, joka tulee itseltään Jumalalta, eikä sitä luonnollisesti anneta kenellekään ennen kuin tämä on läpäissyt samat vaatimukset kuin hän: Myy kaikki, mitä sinulla on. Luuk.18:22. Sillä kaikki se, mitä me omistamme, on se kuinka tahansa itse hankittua, on kuitenkin ihmiseltä, ja se on sen täydellisen riippuvuuden esteenä, joka meillä tulisi olla Jeesuksesta. Tuo sana ”kaikki” käsittää myös hengelliset näkemyksemme, armoituksemme ja myös parhaat motiivimme palvellessamme Jumalan päämääriä. Emme ole täysin käsittäneet sitä, että Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Luuk.18:19. Oswald Chambers kirjoittaa kirjassaan Kaikkeni hänelle: ”Jeesuksen Kristuksen näkökulmasta ainoa ’hyvä asia’ on sellainen yhteys hänen kanssaan, jossa mikään ei tule tuota yhteyttä häiritsemään.”

”Mitä minun pitää tehdä?” Kysymys tuo esiin, kuinka rikas mies asetti ihmisen kaikessa etusijalle. Tiedämmekö, mitä merkitsee luopua jostakin, päästää irti, antaa mennä, lakata turvaamasta itseään, antautua, antaa täysin periksi ja hylätä itsensä Herran hyväksi? Jos on olemassa ’yksi’, joka meiltä puuttuu, samalla kaikki on puutteellista. Sen tähden sanotaan Myy kaikki, mitä sinulla on – lahjakkuutesi, kunnianhimosi, hengelliset saavutuksesi, erinomainen saarnatyylisi – mikä vaan! Silloin sinulla on oleva aarre taivaissa, joka on arvokkaampi kuin mikään tuntemasi paras ja jonka saaminen edellyttää sellaista täydellistä ansioidensa hylkäämistä, johon vain harva on valmis! Tämän tähden emme pääse sisälle Jumalan valtakuntaan, joka on kaiken todellisuuden ja vallan taivaallinen ulottuvuus, vaikka pälpätämmekin siitä yhtenään, sillä me ”luotamme edelleen rikkauteemme” – teemme rikkauksistamme itseluottamuksemme perustan ja riipumme niistä kiinni. Herran silmä katsoo kiinteästi meihin, tarkkaa meitä rakastavasti ja sanoo meille saman kuin hänelle: ”Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.”Luuk.18:27. Milloin oikein aiomme tosissaan uskoa häneen? Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joh.15:5.

Hän ikävöi nähdä oman elämänsä meissä, joka on tulosta täydellisestä yhteydestä häneen:

Uskova voi päivittäin miellyttää Jumalaa vain sen kautta, mitä Kristuksen voima hänessä saa aikaan. Pyhän Hengen elämän eliksiirin jatkuva virtaaminen meihin on ainoa voima, joka saa aikaan [kestävää ja pysyvää] hedelmää… Siitä samasta Hengestä, joka asui Pojassa ja yhä asuu hänessä, tulee uskovan koko elämä. Sen saman Hengen yhteydessä ja Jeesuksen Kristuksen elämän yhteydessä… Siitä syntyy elävä hengen yhteys, jossa sulaudumme yhdeksi (Andrew Murray kirjassa Abide in Christ, s.36].

Siitä syntyy se rauha, josta Heprealaiskirjeessä puhutaan: Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Hepr.4:9 – se raamatullisen uskon tuntomerkki, joka niin harvoilla on. On kysymys siitä, josta Jeesus sanoi: Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Luuk.14:26. Teidän (erityisesti saarnamiesten) täytyy ”myydä kaikki”, mitä teillä on, teidän vaikuttava sielullinen innostuksenne, teidän kaunopuheiset teennäisyytenne, teidän laskelmoiva tyylitajunne – kaikki se, mistä teidän ”rikkautenne” muodostuu – jopa oma elämänne, jos haluatte seurata Herraa sillä samalla kokosydämisyydellä, jolla hän itse seurasi Isää ristinsä kantaen. Murray pyytää meitä ”mietiskelemään näitä asioita, kunnes meidän sielumme taipuu ylistykseen tämän salaisuuden valtaamana” – se on se polvistuminen, joka murtaa ne sielulliset voimat, jotka ovat meitä liian kauan heilutelleet. Sillä tavoin löytyy täydellinen yhteys Kristuksen ja uskovan välillä.

Art Katz

Art Katz (1929-2007) oli messiaaninen kristitty ja toimi sananjulistajana kotimaassaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Artikkeli on käännetty hänen nettijulkaisustaan Art Katz Ministries. Art Katz’in perintöä vaalii Ben Israel Fellowship. Julkaistu luvalla.

Kategoria(t): Art Katz | Kommentit pois päältä artikkelissa Yksi sinulta puuttuu